سیستم های PLC و اتوماسیون صنعتی

سیستم های PLC و اتوماسیون صنعتی

سیستم های PLCاهمیت یو پی اس در سیستم های سیستم های PLC و اتوماسیون صنعتی

کیفیت برق، یکی از مسایل پر اهمیت می باشد که تاثیر زیادی بر روی تجهیزات الکترونیکی دارد. وجود عواملی همچون اختلاف ولتاژ و قطع و وصل های مکرر جریان برق و…. تاثیر ناپسندیبر روی دستگاه های متصل به جریانبرق شهر خواهد گذاشت.

سیستم های PLC با توجه به حساسیت زیادی که در اتوماسیون صنعتی و نوع کاربردشان دارند از این جریان استثنا نیستند و هرگونه قطعی برق باعث ایستادن ناگهانی دستگاه می گردد و خطراتکار افتادن دوباره دستگاه PLC غیر قابل جبران است.

یو پی اس مناسب برای سیستم های PLC

با توجه به موارد فوق نیاز به استفاده از دستگاه یوپی اس برای پشتیبانی سیستم های PLC توصیه می گردد.

 

یو پی اس های مناسب برای سیستم های PLC و اتوماسیون صنعتی :

یو پی اس اگزیم پاور ex10120kpt

یو پی اس اگزیم پاور EX10120KPT 10-120 kVA

اطلاعات بیشترمقایسهیو پی اس POWER KRA-J Series رک مونت

یو پی اس POWER KRA-J Series رک مونت

اطلاعات بیشترمقایسهیو پی اس KR11-Series

یو پی اس POWER KR11 Series

اطلاعات بیشترمقایسهیو پی اس KR31 Series

یو پی اس POWER KR 31 Series

اطلاعات بیشترمقایسهیو پی اس KR-11A

یو پی اس POWER KR 11A Series

اطلاعات بیشترمقایسه